Revision
Revision Nordsjælland kan tilbyde at udføre lovpligtig revision med henblik på påtegning af årsregnskaber. 


Vi arbejder med topmoderne revisionsmetoder, der er målrettet efter den enkelte kundes specifikke forhold og revisionsarbejdet udføres til en fast aftalt pris eller efter tidsforbrug.

Ring og aftal et uforpligtende møde, hvor vi sammen kan lokalisere netop dine og din virksomheds behov. 

Første møde er altid gratis, så ring eller skriv og aftal et uforpligtende møde.

 Fravalg af revision

Folketinget har i december 2012 åbnet mulighed for, at virksomheder i regnskabsklasse B fremover kan vælge at få udført en udvidet gennemgang af årsregnskabet i stedet for en fuld revision.

Også mindre holdingselskaber vil fremover få mulighed for helt at kunne fravælge at lade årsregnskabet revidere eller alternativt få udført en udvidet gennemgang.

Betingelserne for helt at kunne fravælge revision

  • Nettoomsætning under 8 mio. kr.
  • Balancesum under 4 mio. kr.
  • Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på under 12

Alle selskaber omfattet af Regnskabsklasse B kan anvende reglerne om udvidet gennemgang i stedet for en fuld revision.

Beslutninger om anvendelse af de nye regler om udvidet gennemgang i stedet for revision eller fravalg af revision af årsregnskabet kan alene træffes på virksomhedens ordinære generalforsamling.

De nye regler træder i kraft 1. januar 2013.

Virksomheder i regnskabsklasse B har derfor mulighed for på den første ordinære generalforsamling, der afholdes efter 1. januar 2013, at træffe beslutning om, at revisor for det kommende/(igangværende) regnskabsår skal udføre en udvidet gennemgang eller revision kan helt fravælges.