Økonomisk rådgivning

Revision Nordsjælland rådgiver blandt andet omkring følgende forhold:

  • Generationsskifte og omstrukturering
  • Opstart og etablering af virksomhed
  • Køb og salg af virksomhed
  • Investering og finansiering
  • Budgettering
  • Effektivisering af forretningsgange og interne kontroller
  • Økonomirapportering
Endvidere udvikler vi løbende servicekoncept og modeller, således at vi altid kan tilbyde vores kunder en optimal rådgivning baseret på kvalitet, hurtighed, tilgængelighed og troværdighed, som er vigtige parametre for os.