Lægepraksis

Fast pris for udarbejdelse af årsregnskab

Jeg aftaler en fast pris for udarbejdelse af årsregnskab for din lægepraksis, så der altid er klarhed over, hvor meget du kommer til at bruge på revision.

Forudsigeligt forløb

Det er væsentligt, at forløbet bliver så  enkelt som muligt. Derfor laver jeg en individuel aftale med udgangspunkt i jeres/dine behov. Der vil være en klar angivelse af relevante tidsfrister, deadlines og faste årlige møder (typisk et møde i foråret og et i november / december måned ). Du får mulighed for at kunne fokusere på din praksis og samtidig vide at der tages hånd om din revision.

 

Fokuseret indsats

Vi har udarbejdet et skræddersyet koncept til praktiserende læger, omfattende en lang række standarder og checklister. Dette sikrer høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Konceptet omfatter følgende elementer, som kan til- og fravælges efter behov:

 • Kontering og bogføring
 • Revision og udarbejdelse af årsrapport
 • Personlig indkomst- og formueopgørelse
 • Beregning og optimering af slutskat
 • Virksomhedsskatteordningen
 • Lønservice
 • Systematisk rådgivning
 • Lønsumsafgift
 • Momsregnskab (attester)

Køb og salg af praksis

Vi har endvidere erfaring med rådgivning i forbindelse med køb og salg af praksis, herunder:

 • Køberfinansiering
 • Etablering af aktie- eller anpartsselskab
 • Interessentskaber
 • Optimering af skat ved afståelse af praksis